Elevator Saga - Browser game with js-like programming tasks https://play.elevatorsaga.com
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
Andrey Prokhorov de99a1813d Add 'level4.md' 2 lat temu
README.md Initial commit 2 lat temu
level1.md Update 'level1.md' 2 lat temu
level2.md Update 'level2.md' 2 lat temu
level3.md Update 'level3.md' 2 lat temu
level4.md Add 'level4.md' 2 lat temu

README.md

elevator-saga-solutions

Elevator Saga - Browser game with js-like programming tasks