Elevator Saga - Browser game with js-like programming tasks https://play.elevatorsaga.com
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 

86 B

elevator-saga-solutions

Elevator Saga - Browser game with js-like programming tasks